January 27th, 2011

ՍԴ

Բրավո. Ես ծափահարում եմ.

 Այսօր տաքսիստները էլի կանգնած էին դեղին գծերի վրա.

Մի քանի րոպե չէի կանգնել, երբ հանկարծ, մեկ էլ, պետավտոտեսուչը եկավ (2 մեքենա հասցրեցին ծլկել), ասեց, որ առաջ քաշի.. Կանգառը ազատվեց... Հրաշք էր... :)   Դե կարծես ակտավորում էր...  Հիմա լավ չի, մի քիչ մեղքս եկավ... բայց դե ինչ կլինի որ 20 մետր ուրիշ տեղ կանգնեն...

Վերջ ի վերջո պիտի սովորեն օրենքը հարգել ! ! !

Չգիտեմ այդ "օպերացիան" իմ այնտեղ հայտնվելու հետ կապ ուներ,  թե ոչ, սակայն կարևորը դա չէ...  Կարևորը վերահսկողությունը ուժեղացնեն, կանգառերը, (դեղին գծերը) "ձերբազատվեն" տաքսիներից...

Ամեն դեպքում ուրախալի է.  
Կարծես թե կամաց սկսում են վերացնել կինո "Այրարատ"-ի (Rosiayi)  ԲԱՐԴԱԿԸ...