August 29th, 2010

ՍԴ

ՍԽԱԼ և ՃԻՇՏ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ... Համեմատական վերլուծություն...


ՀՀ նախագահի պաշտոնական կայք president.am/library/armenia/arm/


ՀՀ կառավարություն  www.gov.am/am/geography/
Արտաքին գործերի նախարարություն (About Armenia -> Geography ) www.armeniaforeignministry.com/arm/index.html   (Հարավային Կովկասը Դու ես...  Եկվորն էլ ես Դու...  Պրիմակովի աղջկա ամուսնինն էլ ես Դու...)


ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարություն.    www.mtc.am/


ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարություն    www.mta.gov.am/region/dispatcherՀՀ Բնապահպանության նախարարություն www.mnp.am/

(աջ անկյունում "Բնապահպանական փորձաքննություն")
http://www.mnp.amhtmlsgeobibliography.htm
ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն (Սկզբում      հետո

www.minagro.am/am/  


Առաջին տեղ. ՀՀ Կառավարություն.
Երկրորդ տեղը կիսում են ՀՀ Նախագահի պաշտոնական կայքը և ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարությունը...
Երրորդ տեղը` համապատասխանաբար ՀՀ Տրանսպորտի և կապի, Տարաքծային կառավարման ու Բնապահպանության նախարարությունները

Վերջին` ամոթալի, խայտառակ տեղում է հայտնվում ՀՀ արտքաին գործերի նախարարությունը. այն պատճառով, որ երրորդ տեղը զբաղեցրած նախարարությունների քարտեզներում Արցախը չկա, իսկ ԱԳՆ-ի քարտեզում, Արցախը Ադրբեջանի կազմում է... Չհաշված տեքստում թույլ տված քաղաքական, արմատական սխալները...

Հ.Գ.
Այն կարծիքին եմ, որ եթե խնդրենք, ու իսկապես Սիրով խնդրենք, կվերանայվեն... արդյունքի կհասնենք... իսկ եթե վայրագոչենք, սխալ կլինի, ու հնարավոր է արդյունքի չհասնենք.

Հիմա այս գրառման հղումը ուղարկելու եմ վերոնշյալ բոլոր հաստատություններին, ինչպես նաև լրատվականների...