August 28th, 2010

ՍԴ

ՃԻՇՏ ՔԱՐՏԵԶ - Карта Армении на сайте правительство...

ՃԻՇՏ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԸ սրանք են...

 

 Լավ է Կառավարության կայքում հետաքրքիր լուծում են գտել...
ապրեն...   լավ բաները պետք է գնահատենք... 
Իսկ արտգործնախարարության վրա արժե նամակային, բլոգերային գրոհ սկսել...