December 19th, 2009

Justice, Eazy

Պատահականությու՞ն ...

Բացեցի բլոգ, կատարեցի գրառումներ:
Եվ ի սկզբանէ էլ նպատակ ունեի, որ իմ բլոգում մեծ տեղ կհատկացնեմ Իրավական խնդիրներին, եվ մասնավորապես «Մարդկության դեմ կատարված ծանր հանցագործություններին»՝ այդ թվում ցեղասպանական գործողություններին, էթնիկ զտումներին եվ դրանք քարոզողներին:
Քանզի «Հայոց ցեղասպանություն» միջազգային իրավունքում հայտնի հանցագործությունը իր Հենց իրավական-դատական գնահատականին է սպասում :
Collapse )
Մտածելու առիթ կա, թե ինչու է հիմա այս տերմիը ակտիվորեն վերաշրջանառության մեջ դրվում... Իսկ պատասխանը Պարզ է,,, 
Առաջիկայում «ինչ որ բաներ» են տեղի ունենալու...   «ինչ որ բաներ» Աննախադեպ...