?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Պարոն Նախագահ, խնդրում եմ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարին և այլ պաշտոնյաների ևս բացատրեք, որ երբ ասում են 3 սկզբունք, բայց իրականում թվում են 2 սկզբունք, դա ճիշտ չի, ու հեղինակազրկում է հենց իրենց...
Պարոն Սահակյան, խնդրում եմ Դուք էլ ԼՂՀ  արտաքին գործերի նախարարին ասեք այս մասին...


ԼՂ ԱԳ նախարար Գեորգի Պետրոսյան.
«Գոյություն ունի երեք սկզբունք, որոնց շուրջ ձեռք են բերվել հակամարտության բոլորի կողմերի, այդ թվում նաև Արցախի համաձայնությունը:

Սկզբունքներից առաջինն ուժի և սպառնալիքի չկիրառումն է, որի հետ մենք լիովին համաձայն ենք:
Երկրորդը՝ տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է. այս հարցում մենք հստակ դիրքորոշումն ունենք:
Եվ երրորդն՝ ինքնորոշման իրավունքն է, որի հիման վրա կառուցվում է մեր արտաքին քաղաքականությունը
emedia.am

Устав Организации Объединенных Наций
ГЛАВА I: ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

Статья 1
Организация Объединенных Наций преследует Цели:

1. ***
2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;
3, 4. ***


Статья 2
Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и ее Члены действуют в соответствии со следующими Принципами:
1-3 ***
4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями (статья 1) Объединенных Наций; 
5-7 ***
 
Այսինքն մեկ նախադասությունը չգիտես ինչու բաժանում են երկու մասի, ու սարքում 2 սկզբունք. Այն դեպքում երբ դա մեկ սկզբունք է, ու մի բան էլ լուսավորում է "տարածքային ամբողջականության" սկզբունքի մեզ մատուցման սխալները...

Comments

( 6 comments — Leave a comment )
(Anonymous)
Jun. 25th, 2011 01:25 pm (UTC)
там вообще то не устав ООН нужен, а Хесинский акт 75 года
parze
Jun. 25th, 2011 02:02 pm (UTC)
А кто сказал ?
Именно устав нужна и http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1527


до и в акте тоже написано "от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости"
(Anonymous)
Jun. 25th, 2011 03:23 pm (UTC)
все http://www.mfa.am/u_files/file/statementseng.pdf

и не говорю что не написано.
parze
Jun. 25th, 2011 07:04 pm (UTC)
В том то и ест вопрос, что надо менять логику урегулирование этого вопроса И может надо бы послать куда следует минскую группу ОБСЕ :)
если честно, то давно пора... У нас нет еще 20 лет, для "решении" этого вопроса...

parze
Jun. 25th, 2011 07:11 pm (UTC)
(Anonymous)
Jun. 26th, 2011 09:25 am (UTC)
որոշ գործիչներ ռուսների ցավելի են վախենում, քան սեփական ժողովրդից ։)
( 6 comments — Leave a comment )