?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Comments

( 4 comments — Leave a comment )
mar_amirchanyan
May. 27th, 2011 08:24 pm (UTC)
Էս վո՞վ ին:
Քարտեզն ինչու՞ են սխալ գծել:
parze
May. 30th, 2011 06:38 am (UTC)
Էս վո՞վ ին:
Քարտեզին մի անգամ էլ էի անդրադարձել: Ասեցին ուղղել են, բայց գրասենյակի մուտքին դեռ սխալ քարտեզն էր դրված: Մյուսը Թուրքական համալսարան է: Տարօրինակ նմանություն եմ տեսնում մարդուկների մեջ:
javakhk
May. 28th, 2011 03:53 am (UTC)
Հայնեկան գարեջրի խցանի դիզայնն է...
parze
May. 30th, 2011 06:40 am (UTC)
Հայնեկան գարեջրի խցանի դիզայնն է...
:)) Դե հուսանք խցանումներ չեն առաջանա ...
( 4 comments — Leave a comment )