?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Comments

parze
Feb. 26th, 2012 11:10 am (UTC)
Չէի ասի, թե հեշտ է.
Դժվար է սիրել այսպիսի աղջկա. Մարիամը «հեշտ» աղջիկ չի, ես իրեն լավ եմ ճանաչում.
Բայց սերը հենց դա է. Մեկ էլ զգում ես, որ սիրում ես...
elen_glendolen
Feb. 27th, 2012 07:06 am (UTC)
Հուսով եմ սերդ փոխադարձ է!))